Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Heerenveen

Groene groei, gelijke kansen, mooi Heerenveen

Duurzaam amendement investeringsagenda

ijdens de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces is de investeringsagenda van de Gemeente besproken. D66 heeft hierop een amendement ingediend. Klimaatverandering is een acuut probleem. Duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie (hittestress) en biodiversiteit staan dan ook bij D66 hoog op de agenda. Investeringen hiervoor zijn dan ook onvermijdelijk. Investeringen die op de investeringsagenda ontbreken.