Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Heerenveen

Welkom bij D66 Heerenveen

Schade door gasboringen: de commissie bodemdaling kan u er in elk geval niet bij helpen.

In Friesland wordt op diverse locaties gas gewonnen, waaronder in / onder de gemeente Heerenveen. Sinds de discussie daarover speelt, worden verontruste inwoners geruststellend doorverwezen naar de commissie bodemdaling. “Mocht er schade zijn door bodemdaling door gaswinning, dan zorgt deze onafhankelijke commissie voor de vaststelling van het uit te keren schadebedrag.”, wordt op bewonersavonden aan bezorgde huiseigenaren verteld. Dat klinkt geruststellend. Zeker omdat we door de beelden uit Groningen weten dat aardgaswinning tot schade aan huizen kan leiden. Fijn dat er een onafhankelijke commissie over ons waakt.