Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021 donderdag 14 januari 2021
Een terugblik op 2020

Een terugblik op 2020

2020 is een bewogen jaar geweest, waarbij één onderwerp de rode draad is geweest en voor iedereen een uitdaging heeft gevormd in het dagelijkse leven. Zo ook voor de fractieleden. Met online vergaderingen van de fractie, commissies en de gemeenteraad, waarbij je vanuit thuis moest deelnemen of heel beperkt op het gemeentehuis onder strikte regels…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 december 2020 maandag 14 december 2020 donderdag 3 december 2020
Motie “Blikafval verminderen: Yes we can” aangenomen

Motie “Blikafval verminderen: Yes we can” aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag, heeft D66 de motie "Blikafval verminderen: Yes we can" ingebracht. De motie heeft als doel de gemeente Heerenveen te laten deelnemen aan de promotiecampagne "Yes we Can" van de Statiegeld Alliantie. Met deze actie wil de Statiegeld Alliantie vervroegd statiegeld laten invoeren op drank blikjes. Per 1 juli 2021…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020 zaterdag 21 november 2020
D66 Raadsleden aangenaam verrast door verbeteringen fietsveiligheid Heerenveen

D66 Raadsleden aangenaam verrast door verbeteringen fietsveiligheid Heerenveen

Eind september berichtten we al over het onderzoek dat de gemeente Heerenveen heeft gedaan naar de oorzaak van fietsongevallen. De bekende rood-witte "fietspaaltjes" bleken vaak een oorzaak van de ongevallen. De gemeente heeft deze paaltjes geïnventariseerd en beoordeeld welke verwijderd kunnen worden, of dat er andere maatregelen nodig zijn om zo de fietsveiligheid te verhogen.…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 november 2020
Update schriftelijke vragen

Update schriftelijke vragen

Onlangs berichtten we over schriftelijke vragen welke zijn ingediend bij het college van B&W. Deze vragen betroffen het gebruik van algoritmes en de veiligheid van Heerenveense jongeren uit jeugdinstellingen. Inmiddels hebben we antwoorden ontvangen over deze onderwerpen. Veiligheid Heerenveense jongeren In haar antwoord geeft de Gemeente aan op de…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 oktober 2020
Openheid over algoritmes

Openheid over algoritmes

Uit onderzoek blijkt dat minstens de helft van alle gemeenten gebruik maakt van digitale formules die verbanden kunnen leggen tussen grote hoeveelheden informatie. Deze algoritmes worden gebruikt om bijvoorbeeld sociale zekerheidsfraudeurs op te sporen, voortijdige schoolverlating te voorspellen of de inzet van politieagenten te bepalen. Hoewel deze algoritmes heel behulpzaam zijn, ligt…
Bekijk nieuwsbericht