Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020
Zorgen om veiligheid Heerenveense jongeren uit jeugdinstellingen

Zorgen om veiligheid Heerenveense jongeren uit jeugdinstellingen

Naar aanleiding van berichten over misbruik van minderjarige jongens uit jeugdinstellingen in Friesland is D66 bezorgt over het welzijn van Heerenveense jongeren. Raadslid Rixt de Jong heeft daarom namens D66 vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Volgens de berichten worden minderjarige jongens uit jeugdinstellingen geronseld en daarna seksueel misbruikt.…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 oktober 2020
Ontwikeling rotonde Midden / BM Falkenaweg – Oranje Nassaulaan

Ontwikeling rotonde Midden / BM Falkenaweg – Oranje Nassaulaan

Afgelopen maandag vond er een digitale raadsvergadering plaats, waarbij de Gemeenteraad over het verkeersplein 'Midden' (kruising burgemeester Falkenaweg en Oranje Nassaulaan) heeft gestemd. In de huidige situatie ontstaan er regelmatig verkeersproblemen op deze locatie, waardoor een aanpassing wenselijk is. D66 is blij met de uitgebreide participatie van verschillende belanghebbenden. Hierbij moet echter…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 september 2020
D66 tevreden met actie Heerenveen, na vragen over fietsveiligheid

D66 tevreden met actie Heerenveen, na vragen over fietsveiligheid

Heerenveen heeft de ambitie uitgesproken de fietsgemeente van het Noorden te worden. Dit betekent dan ook extra aandacht voor fietsveiligheid. In andere Gemeenten in Nederland zijn enkele fietsongelukken gemeld waarbij de Gemeente in sommige gevallen aansprakelijk is gesteld voor het ontstane letsel. In het kader van de ambitie en met het oog…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 september 2020 vrijdag 3 juli 2020
Duurzaam amendement investeringsagenda

Duurzaam amendement investeringsagenda

Tijdens de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces is de investeringsagenda van de Gemeente besproken. D66 heeft hierop een amendement ingediend. Klimaatverandering is een acuut probleem. Duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie (hittestress) en biodiversiteit staan dan ook bij D66 hoog op de agenda. Investeringen hiervoor zijn dan ook onvermijdelijk. Investeringen die op de investeringsagenda ontbreken. Reden voor D66…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020
Amendement Plaatselijke Verordening

Amendement Plaatselijke Verordening

Op initiatief van D66 is afgelopen maandag een amendement ingediend voor een meer inclusieve plaatselijke verordening. Het amendement werd mede ingediend door  SP, Heerenveen lokaal, FNP, GroenLinks en de PvdA. Het voorstel zorgt ervoor dat ook het aanzetten tot haat of discriminatie op basis van seksualiteit of geslacht verboden wordt tijdens voetbalwedstrijden.…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 april 2020 woensdag 8 april 2020
Verandering beleid Oud Papier

Verandering beleid Oud Papier

Wie herinnert het zich nog ? Met een kar door de straten. Of in buurtschappen en streken zelfs met een platte wagen achter een trekker. Zo werd oud papier altijd opgehaald bij de huizen. Hiermee konden scholen en verenigingen aanspraak maken op een stuk extra inkomsten vanuit de gemeente. Over de jaren heen is dit…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 maart 2020
Hoe werkt D66 Heerenveen gedurende de Coronacrisis?

Hoe werkt D66 Heerenveen gedurende de Coronacrisis?

Zoals bekend, zijn er vanuit de landelijke overheid  allerlei maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen. Dit heeft invloed op het dagelijkse leven van iedereen. Enkele maatregelen zijn "thuiswerken" en "een verbod op bijeenkomsten tot 1 juni". Dit zorgt ook in de lokale politiek voor uitdagingen. Zo zijn bijeenkomsten als vergaderingen onmogelijk.…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 29 februari 2020