Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 april 2016
Heerenveen op glasvezel

Heerenveen op glasvezel

Onlangs vond er een informatieavond plaats over glasvezel in het buitengebied. D66 is van mening dat het toepassen glasvezel in de gehele gemeente grote kansen biedt. Algemeen bekend is dat wie geen snel internet heeft, niet makkelijk meekan met de mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt. Daarnaast verkleint snel internet de relatieve afstand met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 april 2016 vrijdag 15 april 2016
Cultuur in Heerenveen

Cultuur in Heerenveen

De startnotitie herijking cultuurnota wordt maandag 18 april behandeld in de gemeenteraad van Heerenveen. De herijking is mede door onze inzet eind vorig jaar (overigens ruimhartig gesteund door o.m. de VVD) ruim een jaar naar voren gehaald. Destijds hebben we nadrukkelijk aangegeven een nieuwe cultuurnota veel meer moet zijn dan een uitvoeringsplan of een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 april 2016
Woonvisie

Woonvisie

Op 18 april zal de woonvisie worden behandeld in de Gemeenteraad. Deze visie is via een interactief proces tot stand gekomen. Dat betekent dat betrokken partijen, zoals huurders en woningbouwcorporaties betrokken zijn bij de totstandkoming van de beleidsvisie. Ook de gemeenteraad heeft aan een aantal sessies meegedaan en heeft alvast input kunnen geven. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 maart 2016
ALV 8 maart

ALV 8 maart

Afgelopen dinsdag was het weer zover, de algemene ledenvergadering van D66 Heerenveen. De bijeenkomst was goed bezocht. Tijdens de vergadering is Reinier Sotthewes gekozen als algemeen bestuurslid. Hij gaat zich de komende tijd vooral inzetten voor meer themabijeenkomsten binnen de afdeling. Daarnaast is de afdeling nog steeds op zoek naar iemand…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 januari 2016
AZC in Heerenveen

AZC in Heerenveen

Op 2 december 2015 besloot de gemeenteraad met overweldigende meerderheid in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum in Heerenveen. D66 is blij met die beslissing. Het is onvoorstelbaar dat we de rauwe werkelijkheid die zich in de wereld voordoet, buiten Heerenveen kunnen houden. Bij het zoeken naar een locatie is er gekozen voor een zorgvuldige afweging. Voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 mei 2015
1 3 4 5