Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juni 2016
Samenwerken met andere gemeenten; zo werkt het!

Samenwerken met andere gemeenten; zo werkt het!

Veel taken die de gemeente uitvoert, worden tegenwoordig samen met andere gemeenten uitgevoerd. Het personeel wordt daarbij samengevoegd in een nieuwe organisatie. Zo’n organisatie noemen we een “verbonden partij”. Dit geldt bijvoorbeeld voor een klassieke taak als de brandweer. De gemeenten in Friesland hebben één gezamenlijke brandweer en de organisatie heet de veiligheidsregio. Voor veel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 mei 2016
Vervuilende industrie op de Ynfeart? Laat inwoners meepraten!

Vervuilende industrie op de Ynfeart? Laat inwoners meepraten!

Vanavond vergadert de Gemeenteraad over Wenau. Dit bedrijf is gevestigd op de Ynfaert en werkt met zware chemische stoffen zoals brandstof en oliehoudende afvalstromen, slib en afvalwater. Omdat het bedrijf graag wil uitbreiden hebben zij een vergunning aangevraagd om een overslagstation te bouwen en hun opslagcapaciteit te vergroten. Besluitvorming …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 mei 2016
Integratie als samenwerkwoord

Integratie als samenwerkwoord

Vandaag staat Pieter, onze fractievoorzitter, samen met Hidde Zijlstra van de Jonge Democraten Fryslân in de krant! Samen hebben zij een opiniestuk geschreven over het belang van een goede integratie. Maak meteen werk van integratie! Als alles volgens plan verloopt, opent het asielzoekerscentrum in Heerenveen in december van dit jaar haar deuren. De…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Nederlands Congres D66 van Fryslân, Groningen en Drenthe

Noord-Nederlands Congres D66 van Fryslân, Groningen en Drenthe

Noord-Nederlands Congres D66 Fryslân, Groningen en Drenthe. Zaterdag, 21 mei 2016 in Leeuwarden   Beste Democraat, Op 21 mei 2016 organiseren D66 Drenthe, Friesland en Groningen gezamenlijk het Noord-Nederlands Congres “Motoren voor de economie van het noorden” in de Neushoorn te Leeuwarden. Een “Doe” – congres voor leden en belangstellenden, waarin…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 april 2016 vrijdag 22 april 2016
Heerenveen op glasvezel

Heerenveen op glasvezel

Onlangs vond er een informatieavond plaats over glasvezel in het buitengebied. D66 is van mening dat het toepassen glasvezel in de gehele gemeente grote kansen biedt. Algemeen bekend is dat wie geen snel internet heeft, niet makkelijk meekan met de mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt. Daarnaast verkleint snel internet de relatieve afstand met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 april 2016 vrijdag 15 april 2016
Cultuur in Heerenveen

Cultuur in Heerenveen

De startnotitie herijking cultuurnota wordt maandag 18 april behandeld in de gemeenteraad van Heerenveen. De herijking is mede door onze inzet eind vorig jaar (overigens ruimhartig gesteund door o.m. de VVD) ruim een jaar naar voren gehaald. Destijds hebben we nadrukkelijk aangegeven een nieuwe cultuurnota veel meer moet zijn dan een uitvoeringsplan of een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 april 2016
Woonvisie

Woonvisie

Op 18 april zal de woonvisie worden behandeld in de Gemeenteraad. Deze visie is via een interactief proces tot stand gekomen. Dat betekent dat betrokken partijen, zoals huurders en woningbouwcorporaties betrokken zijn bij de totstandkoming van de beleidsvisie. Ook de gemeenteraad heeft aan een aantal sessies meegedaan en heeft alvast input kunnen geven. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 maart 2016
ALV 8 maart

ALV 8 maart

Afgelopen dinsdag was het weer zover, de algemene ledenvergadering van D66 Heerenveen. De bijeenkomst was goed bezocht. Tijdens de vergadering is Reinier Sotthewes gekozen als algemeen bestuurslid. Hij gaat zich de komende tijd vooral inzetten voor meer themabijeenkomsten binnen de afdeling. Daarnaast is de afdeling nog steeds op zoek naar iemand…

Bekijk nieuwsbericht