Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 januari 2016

AZC in Heerenveen

Op 2 december 2015 besloot de gemeenteraad met overweldigende meerderheid in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum in Heerenveen. D66 is blij met die beslissing. Het is onvoorstelbaar dat we de rauwe werkelijkheid die zich in de wereld voordoet, buiten Heerenveen kunnen houden.

Bij het zoeken naar een locatie is er gekozen voor een zorgvuldige afweging. Voor D66 stond in die afweging het volgende uitgangspunt centraal. Het AZC moet niet weggestopt worden, het moet nabij openbaar vervoer en de voorzieningen in het centrum gesitueerd zijn. Daarnaast moet het niet middenin de wijken staan. Dichtbij, maar niet middenin. Van de bestudeerde locaties voldoet de door het college voorgestelde plek aan de Weinmakker / K.R. Poststraat het beste aan dat uitgangspunt.

In de aanloop en tijdens de raadsvergadering heeft ook D66 aangedrongen op nauwe betrokkenheid van mensen die direct of indirect te maken hebben met de komst van een asielzoekerscentrum. Eigenaren en werknemers van de bedrijven aan de K.R. Poststraat, bewoners van de Pastorielaan,  de Zonnebloemstraat en andere bloemenstraten uit de buurt moeten alle ruimte hebben om niet alleen hun zorgen de uiten, maar ook mee te denken over de aankleding en inrichting van het nieuwe AZC in hun buurt. We waren verheugd met het grote animo. Meer dan 50 mensen meldden zich aan voor de klankbordgroep die voor dit doel  werd ingericht. D66 Heerenveen voelt zich te midden van al het mediageweld over verzet tegen de komst van  asielzoekerscentra trots op het feit dat de inwoners van Heerenveen zich ondanks hun zorgen, toch gastvrij en genuanceerd tonen.