Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 december 2020

Behandeling bijstandsfraude Heerenveen roept vragen op

Trouw publiceerde 29 december 2020 het volgende artikel: “Je dochter steunen, niet met geld, en dan tóch een fout maken volgens de gemeente. ‘Waar is de compassie?’”. D66 Heerenveen is geschrokken van het verhaal. In het artikel wordt het beeld geschetst van een starre gemeente Heerenveen die in haar aanpak van bijstandsfraude weinig compassie toont met inwoners in de bijstand. Deze zaak roept dan ook vragen op bij D66 Heerenveen.

Raadslid Rixt de Jong, heeft hierover onmiddellijk schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Met het indienen van deze vragen hoopt het raadslid duidelijkheid te krijgen over de procedures omtrent de controle op bijstandsfraude. D66 is van mening dat mensen, die ter goeder trouw handelen, niet in financiële problemen moeten komen door een procedure van de gemeente of door hoe de gemeente de procedures hanteert.

Bijstandsfraude is een ernstige zaak, controle hierop is dan ook wenselijk. D66 wil er dan ook zeker van zijn dat de procedures goed zijn, correct worden gehanteerd maar ook dat er begrip wordt getoond voor hen, die denken binnen alle regels en procedures te handelen. Juist om schrijnende situaties, zoals de in het door Trouw gepubliceerde artikel is omschreven, te voorkomen.