Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juni 2019

Bijdrage D66 – Duurzaamheidsprogramma

Bijdrage bij Duurzaamheidsprogramma, besproken in de Raad van 20 mei 2019

“Dank u voorzitter,

Het duurzaamheidsprogramma ligt voor, complimenten voor het integraal benaderen van het duurzaamheidsvraagstuk.

Het programma is een sluitstuk nadat eerder een startnotitie klimaatadaptatie en een startnotitie biodiversiteit aan ons is aangeboden. In dit programma zijn ze handig in elkaar gevlecht en toch wil ik hierin het belang van klimaatadaptatie en biodiversiteit benadrukken.

Eerder hebben wij in de commissies al benadrukt, zet die tools als gemeente in waartoe anderen geen toegang toe hebben. Er is toen aangegeven, we kunnen het hele jaar bezig zijn met bewustwordingsprogramma’s zoals ‘ontsteen uw tuin’ zonder enig effect te sorteren. En als gemeente kun je juist als trekker vandaag al beginnen met de goede dingen goed te doen.

Wij zouden het college graag willen oproepen om komend jaar niet alleen maar plannen te produceren, maar vooral slim gebruik te maken van alle onderzoeken en plannen die er al zijn en liggen. En ook vooral nu te beginnen. Beginnen met dingen die logisch zijn, dingen die mijn vader, die nauwelijks Nederlands kon en wel lekker kon koken, ook had kunnen bedenken. Natuur en Bomen zijn handig, want die trekken beesten aan die je lekker kunt koken.

Zo verwijzen wij graag naar het recent verschenen rapport van de IPBES Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten.

Hierin is een actieplan opgenomen om wereldwijde ontbossing tegen te gaan. Door de aanbevelingen van het IPBES over te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat dit actieplan écht ambitieus wordt. Onze landbouw, voedselproductie en consumptie zijn hiervan afhankelijk.

Ik heb een aantal cijfers voor u die de gemeente Heerenveen aangaan. En ik begrijp best dat wij hier geen tropische regenwouden hebben en toch, bos is bos.

Dus let op:
In 2012 hadden wij als gemeente Heerenveen 1.108 ha bos. Met de laatste meting uit 2015 door het CBS was dit aantal gelijk. Maar nu komt de grap, de meesten van jullie hebben dit meegemaakt, ons grondgebied van de gemeente Heerenveen is maar liefst met 5.809 ha gestegen! 41% meer grondgebied. En blijkbaar geen enkele boom daarbij.

Tsja al die getallen en die rapporten, redden we daar nu de wereld mee hoor ik u denken.

Ik zal het anders formuleren

Stel je eens voor, hoe ziet het er hier over 30 jaar uit? Wat laten wij met trots zien aan bijvoorbeeld prinses of koningin Amalia? Of desnoods aan je (achter)klein kinderen?

Welke highlights heeft Heerenveen dan?

*   Skoatterwâld staat die dan nog steeds alleen bekend als Vinexwijk van Heerenveen of is het de poort naar het woud!? En dan een woud in de zin van een woud waarin hans en grietje verdwaalden en waar wolven wonen.
*   Over 30 jaar zijn onze woningen inmiddels aardgasvrij. Staan we dan wel of niet tot aan de knieën in het water omdat we een stukje klimaatadaptatie zijn vergeten?
*   Over 30 jaar ontvangen wij dan toeristen die op Fryslân safari gaan? En zijn wij dan trots op de soortenrijkdom? Of zijn dan alleen nog de eend, het meerkoetje en de reiger in het wild te spotten? En moeten we voor de rest naar het museum?

Dus het verzoek aan het college

*   Bewaak, strijd voor het blijvend agenderen van deze poot in het programma
*   Neem ter harte wat in de commissie al is gezegd, pak je rol waar individuele inwoners niet aan tafel komen
*   Maak slim gebruik van rapporten en onderzoeken en actieplannen die er al liggen.
*   En vooral begin. Er is voldoende laaghangend fruit denk bijvoorbeeld aan een Honeyhighway (bijensnelweg) of tiny forrests. Die 50.000 bomen, voor elke inwoner 1, zet ze neer, er zijn vast stukken land waar we de komende 10, 15 of 20 jaar niets gaan doen. Daar kan de natuur nadrukkelijker de ruimte krijgen en hoeft de natuur niet te wachten op de mens voordat zij haar plan heeft uitgeschreven.

Dank u voorzitter.”

Gesproken tekst geldt

– Ojanne de Vries – Chang

Thema

Groene groei

Gas is van gisteren, vanaf 2020 worden er geen woningen met gasaansluitingen meer gebouwd. D66 is voor het herstel van biodiversiteit in ons landschap. D66 zet in op circulaire economie voor en door het MKB en Heerenveen wordt het duurzaamste logistieke knooppunt van Europa.

Lees meer