Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 november 2020

D66 Raadsleden aangenaam verrast door verbeteringen fietsveiligheid Heerenveen

Eind september berichtten we al over het onderzoek dat de gemeente Heerenveen heeft gedaan naar de oorzaak van fietsongevallen. De bekende rood-witte “fietspaaltjes” bleken vaak een oorzaak van de ongevallen. De gemeente heeft deze paaltjes geïnventariseerd en beoordeeld welke verwijderd kunnen worden, of dat er andere maatregelen nodig zijn om zo de fietsveiligheid te verhogen.

Inmiddels heeft de gemeente verdere maatregelen getroffen, zo ontdekte Raadslid Ojanne de Vries tot haar tevredenheid. Inmiddels zijn er fietspaaltjes in Heerenveen, welke voldoen aan de ‘ribbel richtlijn’, waarbij de fietspaaltjes zijn voorzien van aanvullende wegbelijning. De beide raadsleden zijn erg tevreden over de maatregelen die de gemeente treft voor het verhogen van de fietsveiligheid en noemen het “een zichtbaar resultaat”.

Zeker nu in de begroting voor 2021 door de Gemeente is besloten om de inwerkingstelling van het Fietsplan nog even uit te stellen, is het goed om te zien dat er toch wordt gewerkt aan veiligheid en fietsvriendelijkheid.