Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2020

D66 tevreden met actie Heerenveen, na vragen over fietsveiligheid

Heerenveen heeft de ambitie uitgesproken de fietsgemeente van het Noorden te worden. Dit betekent dan ook extra aandacht voor fietsveiligheid. In andere Gemeenten in Nederland zijn enkele fietsongelukken gemeld waarbij de Gemeente in sommige gevallen aansprakelijk is gesteld voor het ontstane letsel.

In het kader van de ambitie en met het oog op fietsveiligheid heeft D66 contact gehad met de regionale afdeling van de fietsersbond. Zij hebben plekken aangewezen die voor fietsers gevaarlijk zijn, waarbij deze gevaarlijke situaties eenvoudig verholpen zouden kunnen worden.

Op 20 augustus heeft de fractie van D66 hierover enkele vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Naar aanleiding hiervan heeft de Gemeente onderzoek gedaan naar de oorzaak van fietsongevallen. Er zijn gevallen bekend waarbij de bekende rood-witte fietspaaltjes een oorzaak zijn van een ongeluk. De Gemeente heeft alle paaltjes geïnventariseerd en beoordeeld welke verwijderd kunnen worden, om zo de fietsveiligheid te verhogen.

De fractie van D66 is tevreden met deze eerste stap die nu gezet is om de ambitie Heerenveen tot fietsgemeente van het Noorden te maken te verwezenlijken. In december is de verdere uitwerking van het fietsplan gepland.