Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

D66 verzoekt tot heroverweging Meerjarig perspectief Heerenveen

Het zal eenieder niet ontgaan zijn. Na het zomerreces werd de Gemeenteraad opgeschrikt door de melding van een fout in de boekhouding, waardoor er voor de komende jaren  het meerjarige perspectief (onze meerjarenbegroting) minder financiële middelen voor handen zijn dan oorspronkelijk gedacht. Het goede nieuws is; er is geen geld weg.

Er is helaas ook slecht nieuws. Er zijn plannen besproken voor de nabije toekomst, op basis van inkomsten welke niet bestaan. Hierdoor kunnen meerdere van deze plannen niet doorgaan of zullen uitgesteld moeten worden.

Na het ontdekken van administratieve fouten blijkt nu dat de komende jaren, 2 miljoen euro per jaar minder te besteden is. In de afgelopen 2,5 jaar heeft D66 met groot vertrouwen tussen college en raad samengewerkt aan een mooier Heerenveen. We hebben knopen doorgehakt, over het blijven investeren in topsport en sport als basis voor een gezonde leefstijl. Alleen het duurzaamheidsprogramma, daarvan vindt de D66 fractie dat het college achterbleef. Geduld hiervoor konden we opbrengen, omdat we financiële ruimte hadden. Nu blijkt dat die ruimte er niet is, doet dat pijn.

Nu blijkt dat we de meerjarenbegroting hebben goedgekeurd op basis van foute cijfers. De Fractie van D66 is dan ook van mening dat deze meerjarenbegroting moet worden herzien. Eigenlijk net als thuis:

Wanneer je verwacht aan het einde van het jaar een “13e maand” te ontvangen, dan kun je alvast plannen maken voor het volgende jaar. Je wilt misschien een andere auto, onderhoud plegen aan je woning of een luxe vakantie boeken. Wanneer dan echter blijkt, dat de 13e maand veel minder is dan je vooraf had gedacht, dan moet je de plannen aanpassen, uitstellen of zelfs annuleren.

Een dergelijke heroverweging is dan ook wat de Fractie van D66 voorstelt.

Thema

Bestuur, democratie, betrouwbare overheid

D66 vindt het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is. Inwoners ervaren de overheid te vaak als tegenstander of voelen zich niet gehoord. Uitgangspunt moet zijn dat de overheid er voor en namens de inwoner is.

Lees meer