Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2020

De Regionale Energie Strategie van Heerenveen

Het klimaat verandert en dat heeft invloed op iedereen. De overheid is dan ook met een klimaatakkoord gekomen. In dit akkoord is tot doel gesteld om Nederland te verduurzamen en de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Om dit te bereiken zijn er diverse thema’s opgesteld. Een van deze thema’s in het akkoord is de Regionale Energie Strategie.

In de Regionale Energie Strategie, of RES, is Nederland op gedeeld in 30 regio’s, welke allemaal energiedoelen moeten halen. Zo moet er een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoot worden verminderd. Per 2030 moet de uitstoot met de helft worden vermindert, ten opzichte van de uitstoot van 1990. Dit wordt bereikt door energie duurzaam op te wekken en door minder energie te verbruiken. Hiervoor zijn in de Gemeente Heerenveen oplossingen nodig.

Zo kan er met zonnepanelen en windmolens duurzaam energie worden opgewekt. Woningen kunnen van warmtepompen worden voorzien en zo gasloos gemaakt worden. Ook kan er natuurlijk geïsoleerd worden.  Maar niet alle oplossingen zijn voor iedereen even wenselijk. De vraag is dan ook ‘heb ik als inwoner hier ook inspraak in?’

Het antwoord is ‘Ja’. Binnen de regionale Energie Strategie is er wel degelijk ruimte voor de inwoner om zich te laten horen. Zo is er sinds 14 april een online enquête beschikbaar op de website kiesvoorjelte.nl. Hier kunnen de inwoners van de Gemeente Heerenveen aangeven wat zij belangrijk vinden op het gebied van duurzaamheid en hoe zij betrokken willen worden bij duurzame energie oplossingen. Deze enquête kan nog worden ingevuld tot en met 3 mei!

In de tweede helft van het jaar zullen er ook nog zogenaamde werksessies georganiseerd worden. Inwoners zullen hiervoor worden uitgenodigd. Alle verzamelde informatie wordt in de Regionale Energie Strategie verwerkt. Per 1 oktober 2020 wordt RES1.0 ingeleverd.

Wanneer je graag betrokken wilt worden, bij een nog te vormen klankbordgroep voor duurzaamheid in de gemeente Heerenveen, vul dan de enquête van de Gemeente in op kiesvoorjelte.nl. Duurzaamheid is belangrijk, ook voor D66 Heerenveen. Wij zullen in de toekomst dan ook meer informatie geven via onze website, over hoe wij onze duurzaamheidsstandpunten in de Gemeenteraad presenteren.