Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Duurzaam amendement investeringsagenda

Tijdens de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces is de investeringsagenda van de Gemeente besproken. D66 heeft hierop een amendement ingediend. Klimaatverandering is een acuut probleem. Duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie (hittestress) en biodiversiteit staan dan ook bij D66 hoog op de agenda. Investeringen hiervoor zijn dan ook onvermijdelijk. Investeringen die op de investeringsagenda ontbreken. Reden voor D66 om hiervoor een amendement in te dienen.

Niet alleen is de klimaatverandering direct in onze leefomstandigheden te merken, met bloedhete zomers met een gortdroge bodem door watertekort en kletsnatte lentes en herfst, met wateroverlast en natte voeten. Ook moeten we rekening houden met energiearmoede, welke zich nu al begint af te tekenen. Er zal een verschil ontstaan tussen mensen die wel kunnen investeren in zonnepanelen, elektrische auto’s en andere duurzame middelen en mensen die dat niet kunnen.

Om deze problemen voor te zijn en om met zijn allen blijvend te kunnen blijven genieten van het Fryslan zoals wij dat kennen, moeten wij vandaag, samen investeren. De gemeenteraad is er om integrale, weloverwogen én politieke keuzes te maken. De D66 fractie ziet de noodzaak om deze investeringen te doen.

Tijdens de raadsvergadering heeft de wethouder duidelijk aangegeven het amendement te omarmen. Als D66 fractie zijn we ook ontzettend blij dat ook het college duurzaamheid als prioriteit ziet. Helaas heeft het amendement tijdens de stemming echter geen meerderheid behaald.