Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 januari 2021

Een terugblik op 2020

2020 is een bewogen jaar geweest, waarbij één onderwerp de rode draad is geweest en voor iedereen een uitdaging heeft gevormd in het dagelijkse leven. Zo ook voor de fractieleden. Met online vergaderingen van de fractie, commissies en de gemeenteraad, waarbij je vanuit thuis moest deelnemen of heel beperkt op het gemeentehuis onder strikte regels deel nam aan de vergaderingen.

Ondanks deze uitdagingen heeft de fractie toch mooie dingen laten zien. Er zijn diverse malen schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W, over uiteenlopende zaken. Van kansengelijkheid en stijging van de kosten van jeugdzorg tot gevaarlijke obstakels op fietspaden en het gebruik van digitale beslisformules door de gemeente. Zelfs op de valreep, aan het einde van het jaar, zijn er nog vragen gesteld over hoe de gemeente omgaat met de procedures omtrent bijstand en bijstandsfraude, nadat er een schrijnende situatie in Heerenveen gemeld was.

Naast het stellen van vragen, heeft de fractie zich op verschillende aspecten ingezet en diverse moties ingediend. Zo is het anti-discriminatie- en inclusiebeleid van de gemeente meegenomen in de begroting van 2021 en het meerjaren perspectief, dankzij een motie van D66. Over de zomer heen heeft de fractie zich ook ingezet voor het jongerenproject en onder andere een toezegging gekregen nieuwe coronamiddelen te oormerken voor deze doelgroep.

Op het gebied van duurzaamheid is ook vast gelegd dat de gemeente zich toelegt op circulair inkopen om zo bij te dragen aan het behalen van gestelde duurzaamheidsdoelen. In de ‘blikmotie’ hebben we nog eens geaccentueerd dat Heerenveen circular valley is en veel gemeenten ons voorbeeld volgen. Heerenveen is op verschillende duurzame vlakken koploper.

Ook op financieel vlak was er het een en ander te bespreken. Zo was er toch ineens minder geld beschikbaar dan vooraf gedacht. D66 heeft zich dan ook gericht op de proces strategische agenda, om zo de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Iets wat het komende jaar ook spannend zal zijn.

Aan het eind van het jaar was er in de fractie dan ook nog een wijziging. Reinier heeft zijn werkzaamheden in de commissie SaZa beëindigd. De fractie en het bestuur zijn Reinier dankbaar voor zijn enthousiasme en inzet. We zijn dan ook blij dat Reinier nog wel de fractie blijft ondersteunen. In Hans Koekkoek en Althea Browne hebben we echter waardevolle aanwinsten gevonden voor de commissies RoM en SaZa, zodat we sterk het nieuwe jaar in gaan.

De fractieleden, commissieleden en raadsleden wensen eenieder een fantastisch jaar en vooral ook een jaar in goede gezondheid. Zeker nu. Op politiek vlak wordt het zeker een boeiend jaar, voor de gemeente en ook in de landelijke politiek. Met de verkiezingen voor de deur zou het toch mooi zijn wanneer de D66 campagne zou leiden tot de eerste vrouwelijke minister president.

Het komende jaar zal D66 Heerenveen zich weer volop inzetten voor de gemeente en haar inwoners. Laten we er met zijn allen een top jaar van maken.