Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2015

Gemeentebreed Ondernemersfonds Heerenveen

Eind 2014 besloot de gemeenteraad in te stemmen met het oprichten van een ondernemersfonds. De belasting op gebouwen (OZB) wordt verhoogd en met de opbrengst wordt door het fonds geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Heerenveen. Dat is nogal wat. De belasting gebruiken als middel om de ondernemers te ondersteunen samen te werken.

D66 heeft getwijfeld over de wenselijkheid van een ondernemersfonds. Kunnen ondernemersverenigingnen dat niet zelf? Kijk naar Jubbega en Akkrum: zij kunnen het toch ook? En worden ondernemers niet verplicht samen te werken? Ook al hebben ze daar helemaal geen trek in?

D66 heeft uiteindelijk onder voorwaarden ingestemd met deze maatregel. Er moet een goede regeling komen voor:

  • Boerenbedrijven die weinig hebben aan de investeringen van het fonds, maar door hun dure bedrijfsgebouwen wel een hoge(re) belasting moeten gaan betalen.
  • Ondernemersverenigingen in de diverse dorpen, die ook zonder een ondernemersfonds uitstekend samenwerken.

Het moge duidelijk zijn dat D66 het ondernemersfonds nauwlettend in de gaten houdt. Levert het op wat de voorstanders ervan verwachtten? Werken de regelingen met boeren en ondernemersverenigingen zoals afgesproken?