Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 juli 2017

Heeft het Heerenveens Ondernemers Fonds recht op voortbestaan?

Dit najaar zal de evaluatie van het Heerenveens Ondernemersfonds (HOF) plaatsvinden. Daarom zijn wij in de commissie Algemene Zaken alvast bijgepraat over het reilen en zeilen van het fonds tot nu toe.

Het bestuur van het Heerenveens Ondernemersfonds is erg enthousiast. Ook de trekkingsgerechtigden zijn positief. Toen zij werden bevraagd, waren er maar weinig negatieve opmerkingen. Daarnaast is de initiële bijdrage van 6% van de kosten verlaagd naar 4%. Volgens de penningmeester was dit ruimschoots voldoende.

Verder hebben diverse stakeholders tijdens de bijeenkomst toegelicht waarom het Heerenveens Ondernemersfonds voor hen belangrijk is. Zo is dankzij het fonds Heerenveen Vitaal opgericht. Naast het bieden van ondersteuning bij activiteiten, hebben zij een megasportdag georganiseerd! Ook het verhaal van de Ondernemerskring Heerenveen was positief. Zo is er meer geld gegaan naar Heerenveen ’n Gouden Plak. Daarnaast is er een begin gemaakt met een project om de industrieterreinen in Heerenveen beter te beveiligen. Tot slot was ook de ondernemersvereniging handel, nijverheid en industrie voorzichtig positief.

Toch is er voldoende reden om kritisch te blijven. Zo merkte de vertegenwoordiger van de Landbouw en Tuinbouw Organisatie (LTO) op dat veel van de retributiegelden nog niet teruggevraagd worden. Daarnaast laat de informatievoorziening voor niet-leden van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) te wensen over. Zij worden niet actief geïnformeerd over de activiteiten die voor hun bijdrage aan het ondernemersfonds worden ondernomen. Voor informatie worden verwezen naar de website. Dat past volgens ons niet bij één van de doelen van het fonds: activeren van ondernemers en het verhogen van de participatiegraad.

Bij de oprichting van het ondernemersfonds waren we kritisch en gaven uiteindelijk het voordeel van de twijfel. Kritisch zullen we blijven en om de evaluatie van het Heerenveens Ondernemersfonds op waarde te kunnen schatten, zijn we geïnteresseerd in jouw verhaal. Wat zijn jouw ervaringen met het Heerenveens Ondernemersfonds?