Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

Leidt Covid tot meer huiselijk geweld?

Leidt Covid tot meer huiselijk geweld? Nu er meer thuis gewerkt wordt en mensen meer op elkaars lip zitten is de kans groter dat er frictie en ergernis ontstaat. Huiselijk geweld is altijd een reden voor zorg. Echter, in deze rare tijden, met minder sociale contacten, is het belangrijk extra waakzaam te zijn. Daar waar voorheen op de werkvloer, op school en bij andere sociale gelegenheden de gevolgen van huiselijk geweld gemakkelijk zichtbaar zijn, gebeurt dit nu veel minder.

Tijdens een commissievergadering in november 2020 is huiselijk geweld door de politieke partijen besproken. Hierbij werd expliciet aangegeven dat Covid niet zorgt voor een toename van huiselijk geweld. Raadslid Rixt de Jong was dan ook bijzonder onaangenaam verrast dat op 20 januari 2021 er een artikel in de Leeuwarder Courant verscheen met de titel: : ‘Veilig Thuis kreeg veel meer telefoontjes over kindermishandeling: ‘Ja, we zien hier een verband met corona’.

In dit artikel werd aangegeven dat de stichting Veilig Thuis een stijging van huiselijk geweld heeft geconstateerd van maar liefst 50%.. Dit is een complete tegenstrijdigheid met hetgeen dat tijdens de commissievergadering van slechts 2 maanden eerder was aangegeven. Dit is dan ook reden voor het D66 raadslid om meteen vragen te stellen aan het college van B&W.

Met deze vragen wil raadslid De Jong niet alleen duidelijkheid krijgen over de tegenstrijdigheid van informatie, maar ook over wat de gemeente nu heeft ondernomen om tijdens de coronacrisis huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en te bestrijden. Zodra deze vragen beantwoord zijn zullen wij hier uiteraard over berichten.