Steun ons en help Nederland vooruit

Stan Hogeveen

Fractieassistent

Heerenveen

Mijn naam is Stan Hogeveen. Geboren in 2001 in het mooie Heerenveen. Ik ben sinds april 2018 lid van de fractie, eerst als meeloper en sinds september van hetzelfde jaar als fractieassistent.

Als fractieassistent ondersteun ik de fractie bij inhoudelijke punten, zoals het uitzoeken van hoe iets wat in de raad gaat/wordt besproken precies in elkaar zit. Maar ook in organisatorische punten zoals het opstellen van de agenda’s en het onderhouden van de site.

Verder ben ik ook eerstejaars student Bestuurskunde Overheidsmanagement op het NHL-Stenden en penningmeester bij de Jonge Democtraten Fryslân.

Ik ben dus vanaf een relatief jonge leeftijd betrokken geraakt bij de politiek, en zelf hoop ik dat andere van rond mijn leeftijd dit ook worden.