Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2020

Motie “Blikafval verminderen: Yes we can” aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag, heeft D66 de motie “Blikafval verminderen: Yes we can” ingebracht. De motie heeft als doel de gemeente Heerenveen te laten deelnemen aan de promotiecampagne “Yes we Can” van de Statiegeld Alliantie. Met deze actie wil de Statiegeld Alliantie vervroegd statiegeld laten invoeren op drank blikjes. Per 1 juli 2021 wordt al statiegeld ingevoerd op de kleine petflesjes.

Met een overtuigende meerderheid van 30 stemmen voor en slechts 1 stem tegen, is de motie aangenomen. De fractie van D66 is met name trots op dit resultaat omdat de motie het gevolg was van teamwork. Raadslid Rixt de Jong attendeerde de fractie op de promotiecampagne. Wetende dat de gemeente al partner is van de Statiegeld Alliantie, vroeg zij zich af waarom de gemeente dan nog niet mee doet aan de campagne. Wie A zegt, moet tenslotte ook B zeggen. Nadat fractieondersteuner Willem Toering de motie had opgesteld was het aan Raadslid Ojanne de Vries om voldoende stemmen binnen te halen.

Hierbij is de D66 fractie ook erg blij met de extra input van raadsleden van andere partijen en de input van wethouder Van Veen. Zo werd er aangegeven dat een schokkende hoeveelheid koeien (~12000) jaarlijks interne verwondingen oploopt doordat blik delen in hun voer komen. Ongeveer éénderde van deze dieren overlijd aan deze verwondingen. Met de miljoenen blikjes die per jaar verspreid worden, eindigen veel in het zwerfafval.

De statiegeld regeling moet blik in het zwerfafval verminderen. Er is een doel gesteld om een vermindering van 70% te realiseren. Echter een tussentijds onderzoek heeft geen vermindering, maar juist een stijging aangetoond. Er is dus een duidelijke noodzaak hier iets aan te doen. Ook de andere partijen zijn het hier mee eens. Partijen Groenlinks, GBH en SP hebben de motie mee ingediend en de wethouder sprak zijn steun voor de motie al uit, voor de stemming plaatsvond.