Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Ontwikeling rotonde Midden / BM Falkenaweg – Oranje Nassaulaan

Afgelopen maandag vond er een digitale raadsvergadering plaats, waarbij de Gemeenteraad over het verkeersplein ‘Midden’ (kruising burgemeester Falkenaweg en Oranje Nassaulaan) heeft gestemd. In de huidige situatie ontstaan er regelmatig verkeersproblemen op deze locatie, waardoor een aanpassing wenselijk is. D66 is blij met de uitgebreide participatie van verschillende belanghebbenden.

Hierbij moet echter wel een kanttekening worden gemaakt. Er zijn verschillende scenario’s bedacht om de problematiek zo goed mogelijk op te lossen. D66 ziet meer heil in een turborotonde met tunnels, omdat dit voor fietsers en langzaam verkeer een betere oplossing is, dan in een plein met stoplichten.

Er is nu een oplossing met verkeerslichten voorgesteld, terwijl we nota bene in het ‘Project A32 / Heerenveen beter bereikbaar’, aan de K.R. Poststraat juist verkeerslichten verwijderen, om plaats te maken voor een grote ‘turbo-rotonde’.

Dit is dan ook de reden, dat D66 voor een motie heeft gestemd om extra onderzoek te laten doen naar een rotonde variant. In de raad was er geen meerderheid voor, dit maakte ook dat wij tegen het voorstel met stoplichten hebben gestemd.