Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 oktober 2020

Openheid over algoritmes

Uit onderzoek blijkt dat minstens de helft van alle gemeenten gebruik maakt van digitale formules die verbanden kunnen leggen tussen grote hoeveelheden informatie. Deze algoritmes worden gebruikt om bijvoorbeeld sociale zekerheidsfraudeurs op te sporen, voortijdige schoolverlating te voorspellen of de inzet van politieagenten te bepalen.

Hoewel deze algoritmes heel behulpzaam zijn, ligt het risico van discriminatie op de loer. Zo kunnen ze gebruikt worden om bepaalde groepen mensen te controleren op crimineel gedrag of fraude.

Voor burgers en lokale politici is er te weinig zicht op het ontwikkelen, inkopen, gebruik en beheer van deze algoritmes door de gemeenten. Gemeenteraadsleden hebben een controlerende taak. D66 wil dan ook dat er meer openheid komt over de manier waarop deze algoritmes worden gebruikt in besluitvorming. Raadslid Ojanne de Vries heeft dan ook schriftelijke vragen ingediend bij de Gemeente Heerenveen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.