Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 juli 2019

Reinier in commissie SaZa

SaZa september 2018 – juli 2019

Voor iemand werkzaam in het onderwijs is deze tijd (vlak voor de zomervakantie) de tijd om terug te kijken.

Ik heb het afgelopen jaar mijn draai in de commissie SaZa gevonden. Ook raken Rixt, Ojanne en ik steeds beter op elkaar ingespeeld. Daarnaast hebben we een goede formule voor het verloop van onze fractievergaderingen gevonden. Binnen SaZa verloopt de samenwerking met Rixt steeds soepeler. We benaderen de diverse aandachtsgebieden vanuit onze eigen invalshoek en bepalen daarna onze gezamenlijke visie.
Wat mij wel opvalt is de grote diversiteit aan onderwerpen die in SaZa aan de orde komen. Hieronder een greep uit de SaZa agenda van het afgelopen jaar: Wmo beleid 2019 -2022, Jeugdwet, Participatiewet, Omgevingswet, Caparis, Toekomstperspectief Voortgezet onderwijs, Zorgvisie ”Soarch foar Thús, Notitie “Sa sjogge wy dat”, Lokaal LHBTIQ+ emancipatiebeleid 2019-2022 (regenboog gemeente).

Bij het formuleren van onze standpunten is onze sociaal-liberale visie uitgangspunt, naast natuurlijk ons D66 kiezingsprogramma. Het overleg met de andere commissieleden is altijd constructief en we kunnen dan ook regelmatig met gezamenlijke voorstellen komen. In de raad profileert Rixt dan ons specifieke D66 geluid.
Zelf blijf ik in de commissie proberen om de bestuurlijke vernieuwing een impuls te geven . Dit doe ik door regelmatig met verantwoordelijke ambtenaren in gesprek te gaan over de beleidsvoornemens terwijl deze nog in ontwikkeling zijn. Naar mijn mening komt het nog te vaak voor dat we in de commissie alleen een oordeel mogen vellen over het eindresultaat in plaats van mee genomen te worden in het ontwikkelproces.

Na de vakantie staan er alweer een flink aantal thema’s op de agenda.
Op 16 september staat de eerste raadsvergadering weer op de agenda, de eerste SaZa bijeenkomst is op 30 september.
Ik wens iedereen een hele prettige vakantie toe!

Reinier Sotthewes