Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 december 2020

Reinier stopt als commissielid SaZa

Onlangs heeft Fractieondersteuner Reinier Sotthewes aangegeven te zullen stoppen als commissielid Samenlevingszaken. Hierbij wilde hij de volgende boodschap graag delen met de leden van D66.

“Via deze weg wil ik iedereen meedelen dat ik heb besloten te stoppen als D66 lid van de commissie Samenlevingszaken. Toen ik in 2018 lid werd van de commissie was ik vastbesloten om de volledige raadsperiode vol te maken. In het begin moest ik erg wennen aan de toch wel ambtelijke structuur en werkwijze. Na enige tijd werd het werk in de commissie steeds leuker. Totdat Corona roet in het eten gooide.

Vanaf dat moment werden alle vergaderingen digitaal, en dus onpersoonlijk. Ook op mijn werk bij het Friesland College werden alle overleggen omgezet in “video-calls”. Ik had, en heb, nog steeds veel moeite met deze manier van werken. Ik mis de persoonlijke contacten, het sparren en de korte overlegjes. Daarnaast kosten de overleggen mij enorm veel energie. Uiteindelijk merkte ik dat ik het niet meer op kon brengen om binnen de commissie te functioneren zoals ik wilde en ook zoals ik vond dat ik moest functioneren.

Ik blijf wel lid van de steunfractie en heb met Rixt afgesproken haar waar nodig te ondersteunen en van informatie te voorzien. Ik kijk terug op een hele leuke en leerzame tijd, en ik wil hiervoor Rixt, Ojanne, Stan, Stefan en Willem heel erg bedanken.

Reinier”

Raadslid Rixt de Jong kijkt met veel plezier terug op de warme samenwerking met Reinier in de commissie Samenlevingszaken. Zij zei het volgende: “Reinier heeft zich met veel enthousiasme en deskundigheid ingezet voor kansengelijkheid en jeugdzorg. Zo heeft de inzet van Reinier onder andere gezorgd voor aandacht voor jongeren die vanuit de WMO naar school willen. We zullen zijn enthousiasme dan ook erg missen in de commissie, maar we zijn blij dat hij op de achtergrond nog wel een rol wil blijven spelen”