Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 mei 2017

Schade door gasboringen: de commissie bodemdaling kan u er in elk geval niet bij helpen.

In Friesland wordt op diverse locaties gas gewonnen, waaronder in / onder de gemeente Heerenveen. Sinds de discussie daarover speelt, worden verontruste inwoners geruststellend doorverwezen naar de commissie bodemdaling. “Mocht er schade zijn door bodemdaling door gaswinning, dan zorgt deze onafhankelijke commissie voor de vaststelling van het uit te keren schadebedrag.”, wordt op bewonersavonden aan bezorgde huiseigenaren verteld. Dat klinkt geruststellend. Zeker omdat we door de beelden uit Groningen weten dat aardgaswinning tot schade aan huizen kan leiden. Fijn dat er een onafhankelijke commissie over ons waakt.

Op een voorlichtingsbijeenkomst die de gemeente Heerenveen over de gaswinning onder de wijk Skoatterwâld organiseerde, werd duidelijk dat bodemdaling nog nooit tot schade aan gebouwen heeft geleid. De onafhankelijke commissie heeft in de afgelopen jaren nog nooit een schade aan een gebouw vastgesteld dat door bodemdaling door gaswinning werd veroorzaakt. Dit werd ook afgelopen donderdag bevestigd tijdens een raadsbrede commissievergadering over dit thema. (deze bijeenkomst is terug te kijken via www.gemeenteraadheerenveen.frl )

Maar er is toch wel schade? Kijk naar Groningen! Jazeker, er is wel schade, maar die wordt veroorzaakt door trillingen, door aardbevingen. En daar gaat de onafhankelijke commissie bodemdaling niet over. Nee, voor schades die zijn veroorzaakt door trillingen, bestaat geen onafhankelijke commissie die schades vaststelt. Als een inwoner schade heeft aan zijn huis door een aardbeving door gaswinning, moet deze zich melden bij de veroorzaker: bij het bedrijf dat het gas uit de grond haalt. In dit geval Vermillion.

Conclusie: er is een onafhankelijke commissie in het leven geroepen waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat die zich ooit bezig zal houden met het vaststellen van schades aan gebouwen door bodemdaling. Met die commissie wordt ten onrechte de indruk van bescherming en geruststelling gewekt. Mocht er door gaswinning toch schade ontstaan aan gebouwen, dan zal dat zijn door aardbevingen. Voor aardbevingen bestaat geen commissie, geen onafhankelijke schadevaststelling, daarvoor bestaat helemaal niets.