Steun ons en help Nederland vooruit

Bebouwde kern

Speerpunten

  1. Inwoners echte inspraak op ruimtelijke plannen geven
  2. Meer groen in de woon omgeving
  3. Maatregelen treffen tegen wateroverlast door stortbuien
  4. Groene tuinen, daken en/of gevels stimuleren
  5. Verduurzaming van buitenverlichting stimuleren
  6. Strijden voor lagere maximum snelheid op snelwegen in de
    gemeente Heerenveen

Ruimte voor groene groei

D66 vindt dat mensen invloed moeten kunnen uitoefenen op het moment dat er plannen zijn die hun leefomgeving ingrijpend veranderen. Bij de ontwikkeling van plannen in de nabije omgeving van mensen, verwacht D66 van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere belanghebbenden invloed te laten
uitoefenen op de plannen.

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wil D66 het toevoegen van groen in de wijk in het kwaliteitsplan opnemen. Groen in wijken zorgt voor een verbetering van de leefomgeving. Het denken van Le Roy vormt daarvoor een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast is het goed voor de regenwater afvoer en hitte regulering. Bij het toevoegen van groen in de wijken worden ook uitdrukkelijk initiatieven vanuit de gemeenschap gestimuleerd, waar de gemeenschap zich ook verbindt aan het beheer. Niet om te bezuinigen, maar om de betrokkenheid te vergroten.

D66 wil voor nieuwbouwplannen dat er eisen worden gesteld aan de mate waarin de plannen klimaat adaptief zijn. Dat kan door bijvoorbeeld kaders mee te geven ten aanzien van het water neutraal maken van de plannen. Hierdoor worden ontwikkelaars en belanghebbenden gemotiveerd om met oplossingen te komen voor de afvoer van grote hoeveelheden regenwater. Te denken valt aan groene daken, groene gevels en niet bestrate openbare parkeergelegenheden. Daaraan toegevoegd wil D66 het vergroenen van daken en gevels van particuliere woningen promoten.

Er bestaan subsidieregelingen van andere overheden voor groene daken. De gemeente moet zich inspannen om deze ook aan te kunnen wenden voor groene gevels. Overheidsgebouwen en gebouwen die met overheidsmiddelen worden ontwikkeld, dienen waar mogelijk te worden voorzien van groene daken en/of gevels. Zo geeft de gemeente het goede voorbeeld en neemt het voortouw in de verduurzaming van de bebouwde kern.

Om het energieverbruik terug te dringen, is er op het gebied van openbare verlichting al veel gebeurd in Heerenveen. D66 Heerenveen vindt dat de gemeente zich in moet spannen om de buitenverlichting verder te verduurzamen.

Hoewel de gemeentes slechts een bescheiden rol hebben in het beleid t.a.v. het behalen van de Klimaat doelen, is D66 voorstander van het actiever bejegen van Provincie en nationale overheid op dit gebied. Het verlagen heeft niet alleen op het gebied van de uitstoot van fijnstof en CO2 voordelen, maar ook op het gebied van
geluid. Een gemeente die zegt ambitieus te zijn op het gebied van klimaatdoelen, hoort een lagere maximumsnelheid op de snelwegen na te streven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018