Steun ons en help Nederland vooruit

Betrouwbare overheid & verminderde regeldruk

Speerpunten

  1. Meer ruimte door minder regels en eenvoudigere procedures
  2. De gemeente doet wat ze van anderen vraagt: Teach as you preach
  3. De gemeente handelt volgens de normen van goed opdrachtgeverschap en betaalt haar rekeningen op tijd
  4. Vrije sluitingstijden voor de horeca
  5. Meer vrijheid voor ondernemende winkeliers

Ruimte voor vrijheid en veiligheid

De gemeente Heerenveen geeft zelf het goede voorbeeld door het beleid dat zij uitdraagt zelf om te zetten in acties voor de eigen gemeentelijke organisatie. Dit
houdt in dat de gemeente duurzaamheidsdoelstellingen aan de eigen organisatie oplegt door bijvoorbeeld het invoeren van elektrisch rijden en stimuleren van (elektrisch) fietsen en openbaar vervoer voor eigen personeel.

Daarnaast betaalt de gemeente haar ondernemers op tijd, voorkomt het schijnzelfstandigheid en laat het aanbestedingen transparant verlopen. D66 streeft naar meer ruimte door minder regels. Bij risicoloze zaken zoals kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen volstaat vaak een meldingsplicht in plaats van een vergunningsplicht. Daarbij kan het versimpelen van de procedures veel tijd en energie van zowel ondernemer als gemeente besparen. Een voorbeeld van deze versimpelde procedures is het invoeren van digitaal ordervolgsysteem en digitale dossiers voor veelvoorkomende vergunningsaanvragen.

Horecaondernemers kunnen zelf bepalen wanneer zij hun gelegenheid openen en sluiten, zolang de entreetijd gehandhaafd blijft. Hierdoor blijft in de nacht de rust op straat gewaarborgd, zeker omdat door het loslaten van de sluitingstijden de bezoekers meer geleidelijk het centrum zullen verlaten. D66 wil zich ook inspannen voor het verminderen van de regeldruk van winkeliers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018