Steun ons en help Nederland vooruit

Democratische basiswaarden

Speerpunten

  1. Kinderen krijgen Seksuele voorlichting op school
  2. Gender- en LHBT+-gerelateerd geweld wordt beter geregistreerd, zodat het beter kan worden aangepakt
  3. Een veilige plek bieden aan alle slachtoffers van huiselijk geweld
  4. De gemeente tolereert geen seksuele- en straatintimidatie

Ruimte voor ontplooiing

D66 vindt dat iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. De overheid moet zijn best doen om te zorgen dat iedereen zich vrij en veilig voelt om zichtbaar te zijn wie hij is. D66 streeft ernaar dat iedereen de ruimte heeft om zelf keuzes te maken. Volgens D66 gaan Vrijheid en Veiligheid in een democratie hand in hand. Of het nu gaat om je partnerkeuze, godsdienst of op welke manier je jouw zorg wilt organiseren.

Naast vrijheid en veiligheid zijn rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en kansengelijkheid belangrijke bouwstenen voor een democratie. D66 streeft naar gelijke behandeling en een gelijkwaardige uitgangspositie voor iedereen. Weerbaarheid, respect en diversiteit zijn belangrijke waarden voor een democratie. Daarom vindt D66 het belangrijk dat kinderen op school Seksuele voorlichting krijgen. Dit draagt bij aan zelfbewustzijn, weerbaarheid en respect voor elkaar.

D66 vindt dat Gender- en LHBT+-gerelateerd geweld beter moet worden geregistreerd. Door betere registratie is er meer zicht op de aard en omvang van deze geweldsdelicten. Hierdoor kan gender- en LHBT+-gerelateerd geweld beter worden aangepakt.

In het uitgaansleven en in de openbare ruimte moet iedereen zichtbaar zichzelf kunnen zijn. D66 vindt het onacceptabel dat mensen, vrouwen én mannen, zich onveilig voelen. Thuis, op het werk of op straat. De gemeente moet voorop lopen om seksuele- en straatintimidatie aan te pakken en een norm stellen. Dat kan door samen te werken met (horeca)bedrijven en andere organisaties in de openbare ruimte of door bijvoorbeeld door straat intimidatie te beboeten.

D66 vindt het belangrijk dat er voor slachtoffers van huiselijk geweld altijd een uitweg bestaat. Daarom willen wij voldoende opvangplekken, voor zowel mannen als vrouwen. Als hiervoor samengewerkt moet worden met andere gemeenten, ondersteunt D66 dit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018