Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke kansen voor iedereen

Speerpunten 

  1. Verder terugdringen vroegtijdig schoolverlaten
  2. Maatwerk voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar
  3. Afbreken van muren tussen verschillende potjes: Integraal denken. En nu echt!

Ruimte voor ontplooiing

Het feit dat er jongeren zijn die gedwongen thuiszitten, is voor D66 nooit acceptabel. Fryslân en daarmee Heerenveen staan bekend om het lage percentage vroegtijdig schoolverlaters in het MBO. Door goede samenwerking tussen ROC’s en gemeente kunnen deze goede resultaten geborgd blijven.

Toch heeft D66 zorg over de kwetsbare groep jonge mensen die de leerplichtige leeftijd net zijn ontgroeid. Door de bestaande overlegstructuren tussen overheid, onderwijs en ondernemers (lokale werkgevers) te intensiveren, kunnen we ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep van 18 tot 23 jaar in beeld blijft.

Passend onderwijs gaat er van uit dat kwetsbare leerlingen langer in het reguliere onderwijs kunnen blijven. D66 is er van overtuigd dat er zo op diverse terreinen veel voordelen te behalen zijn.

D66 wil zoeken naar mogelijkheden waarin budgetten voor individuele begeleiding uit het sociale domein kunnen worden gebruikt om de deelname van kwetsbare leerlingen aan het reguliere onderwijs langer mogelijk te maken. Integraal denken was een van de gedachten achter de decentralisaties in het Sociale domein. Het wordt volgens D66 tijd dat we dat dan ook gaan doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018