Steun ons en help Nederland vooruit

Groene bedrijvigheid

Speerpunten

  1. Heerenveen wordt het centrum van de circulaire economie in Noord Nederland
  2. Heerenveen wordt het duurzaamste logistieke knooppunt van Europa
  3. De gemeente profileert zich op de sectoren Sport & gezondheid, duurzaamheid & circulaire economie, logistiek & transport, recreatie & toerisme

Ruimte voor groene groei 

Circulaire economie gaat over het toevoegen van waarde aan de diverse ketens. In de diverse fases van gebruik, verbruik en hergebruik liggen grote mogelijkheden om hierin grote stappen te maken. De ontwikkeling van de Vereniging Circulair Friesland laat zien dat de ontwikkeling op dit terrein niet stil staat. D66 vindt dat
Heerenveen moet aansluiten op deze ontwikkeling. Heerenveen wordt het centrum van circulaire economie in Noord Nederland. De ontwikkeling van een dergelijk bedrijventerrein sluit nauw aan bij de doelstellingen van de Vereniging Circulair Friesland.

Heerenveen is een knooppunt van logistieke bedrijvigheid. De vele transport bewegingen bieden de kans om grote stappen te maken om onze spullen duurzamer te vervoeren. De ideale plek om juist bedrijven in de logistiek sterk te verduurzamen. Heerenveen wordt het duurzaamste logistieke knooppunt van Europa.

De Top locatie aan de A7 en A32 zet Heerenveen als Duurzame gemeente in de etalage. Groene groei. Gemeenten zijn al geruime tijd verplicht om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Volgens D66 is dat niet genoeg. Als ambitieuze gemeente, moet Heerenveen een voorbeeld worden van hoe inkoop- en aanbestedingsbeleid de lokale en regionale werkgelegenheid kan verduurzamen.

Duurzaamheid gaat over het bewustzijn en het voorkomen van de negatieve gevolgen van beleid, ontwikkelingen en gedrag. Op die manier maak je keuzes die
zorgen dat iets langer, plezieriger, gezonder, veiliger, duurzamer wordt. Dat gaat niet alleen over klimaat en energie. Dat gaat ook over onze individuele of gemeenschappelijke gezondheid. In dat opzicht ziet D66 grote kansen voor de gezondheid, sportstad en daaraan gerelateerde initiatieven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018