Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst & cultuur

Speerpunten

  1. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van Heerenveen
  2. Het Heerenveense theater, bibliotheek, cultuureducatie en museum worden in één cultuurhuis samen gebracht
  3. Meer kunst en cultuur op school in samenwerking met breedtekunst
  4. Toegankelijke kunst- cultuureducatie

Ruimte voor ontplooiing

Kunst en cultuur is D66 veel waard. Het zet ons aan tot denken, verruimt onze blik, ontroert en troost. Het daagt mensen uit zich te verplaatsen in het perspectief
van de ander. Een onmisbare vaardigheid in een gezonde democratie. Daarnaast verbindt het ons met elkaar en met ons verleden. Het hebben van een goed cultureel klimaat is daarnaast een belangrijke economische factor. Het is namelijk een belangrijk aspect voor particulieren en bedrijven bij eventuele vestiging in Heerenveen.

Net als vier jaar geleden pleit D66 Heerenveen voor het samenbrengen van diverse culturele functies in één gebouw in het centrum van Heerenveen. Op die manier kan het centrum het bruisend hart worden van alles wat kunst en cultuur ons te bieden heeft. Een samensmelting van een cultuurhistorisch museumfunctie, bibliotheek functie, cultuureducatie-functie en een theater functie in het Carré bij de Heerenveense School kan leiden tot een bundeling van krachten met ongekende uitstraling.

Er is lang genoeg gewacht. Daarom wil D66 de komende raadsperiode de eerste stappen zetten om dit te realiseren. Uitgangspunt is daarbij de functie. Op welke wijze en door wie deze culturele functie in een vorm wordt gegoten, is daaraan ondergeschikt.

Kunst en cultuur zijn niet alleen bedoeld om te beschouwen en te consumeren. Ook en juist het beoefenen van verschillende disciplines in de kunst en cultuur is van groot belang voor de ontwikkeling van een gezonde en duurzame vrije en democratische samenleving. D66 wil dat de gemeente verenigingen en organisaties voor amateurkunst en –cultuur stimuleert en ondersteunt om alle kinderen in Heerenveen uitgebreid kennis te laten maken met verschillende disciplines. Daarnaast staat D66 voor een toegankelijke kunst- en cultuureducatie als het gaat om disciplines die door marktomstandigheden minder beschikbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018