Steun ons en help Nederland vooruit

Maatschappelijke ondersteuning

Speerpunt

  1. De informatievoorziening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning wordt verbetert
  2. Mensen zijn zoveel mogelijk zelf betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan
  3. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel
  4. Gemeente Heerenveen gaat op het gebied van schuldhulpverlening experimenteren met nieuwe vormen van hulpverlening

Ruimte voor ontplooiing

De wet maatschappelijke ondersteuning is ervoor bedoeld om mensen die ondersteuning te bieden die nodig is om zo lang mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving. Volgens D66 biedt het integrale denken grote kansen op het preventieve vlak: zo kan hulp op het ene terrein problemen op het andere terrein voorkomen.

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Toch is het nodig om mensen zo nu en dan bij te staan. Met name op die momenten dat de eigen kracht van mensen onder druk staat. In Heerenveen zitten op dit moment zo’n 400 mensen in de schuldhulpverlening. Door de stress die gepaard gaat met schulden, hebben mensen ondersteuning nodig. D66 is voorstander van Mobility Mentoring waarbij de aandacht juist uitgaat naar de stress en het weer op eigen benen komen, in plaats van het financiële deel van de problematiek.

Opvoeden is primair de taak van de ouders/verzorgers. De gemeente biedt waar nodig maatschappelijke ondersteuning. Er gaat volgens D66 veel goed in Heerenveen. Toch is er nog een wereld te winnen. Er groeien veel kinderen in armoede op. D66 wil dat de gemeente zich actief gaat inzetten om het bereik van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning te vergroten.

Waar maatschappelijke ondersteuning nodig is, is het van belang dat er voor inwoners de ruimte bestaat om zelf beslissingen te nemen. De eigen kracht van mensen verdient ook op dit gebied de ruimte. D66 is daarom van mening dat het Persoonsgebonden Budget een mooie aanvulling is op het aanbod van Zorg in Natura.

D66 vindt het onacceptabel als door wachtlijsten in de jeugdzorg, kinderen nu hulpeloos zijn. Op het moment dat de regionale organisatie voor jeugdzorg geen instroom meer kan absorberen, moet er op gemeentelijk niveau een tijdelijk alternatief voor handen zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018