Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit

Speerpunten

  1. Bij WMO-vervoer moet duurzaamheid en continuïteit de doorslag geven
  2. Heerenveen moet aanjager zijn op het gebied van duurzaam vervoer
  3. Initiatieven om de mobiliteit van bewoners in kleinere kernen te bevorderen worden ondersteund
  4. Focus op fietsen: zowel paden als parkeren

Ruimte voor wonen, werken en recreëren 

De gemeente is opdrachtgever van WMO-vervoer. Bij de aanbesteding van het WMO-vervoer is het belangrijk dat er door gebruikers van het vervoer voldoende continuïteit en kwaliteit ervaren wordt. Dat zijn volgens D66 belangrijke criteria waaraan goed WMO moet voldoen.

Ook het onderdeel duurzaamheid is onderdeel van de aanbesteding. Volgens D66 moet de gemeente daarin verder gaan dan wat de minimale wettelijke verplichtingen voorschrijven. D66 moet voorloper zijn op het gebied van duurzaam vervoer.

In een groot aantal dorpen is De Overstapper de enige vorm van (vraaggestuurd) openbaar vervoer. De mobiliteit voor de bewoners van deze dorpen is beperkt. Vanaf een vaste halte wordt de reiziger naar een vast overstappunt elders gebracht. Om de mobiliteit van de dorpsbewoners te vergroten bestaan diverse vrijwilligers initiatieven. D66 wil dat de gemeente de dorpen hierbij actief gaat ondersteunen, door bijvoorbeeld de gids te zijn in het onoverzichtelijke web van subsidies en andere ondersteuningsmaatregelen van andere overheden.

D66 vindt dat de gemeente zich moet inspannen om het vervoer op de fiets aantrekkelijker te maken. Dat betekent volgens D66 dat er geïnvesteerd moet worden in een hoogwaardige fiets-infrastructuur. Zowel paden als parkeerplaatsen dragen bij aan een aantrekkelijke fietsgemeente. Fietsen is duurzaam, gezond en draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit van onze leefomgeving

Laatst gewijzigd op 22 november 2018