Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Speerpunten

  1. Investeren in de aansluiting tussen werkzoekenden en de
    arbeidsmarkt
  2. Investeren in passende begeleiding van werkzoekenden
  3. Heerenveen is niet alleen banenmotor, maar ook MBO-centrum van het noorden
  4. Statushouders/vluchtelingen kunnen stages lopen en vrijwilligerswerk doen om zo sneller bekend te raken met de
    Nederlandse taal en cultuur

Ruimte voor ontplooiing

Heerenveen is de banenmotor van Fryslân. Nu de economie aantrekt en het aantal uitkeringen naar verwachting zal afnemen, mag Heerenveen de boot niet missen. D66 wil dat er stevig geïnvesteerd wordt in de match tussen Heerenveense werkzoekenden en de arbeidsmarkt. De besparing die kan worden gedaan door het terugbrengen van het aantal uitkeringen, moet worden geïnvesteerd in opleiding van mensen die door mismatch langdurig in een uitkeringssituatie hebben gezeten.

D66 wil graag dat de gemeente een belangrijke rol gaat spelen in de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Onderwijs, wetenschap, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven moeten worden samengebracht. Dit met als doel om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de Heerenveense (regionale) economie. Het bestaande overleg moet worden geïntensiveerd. Heerenveen moet zich opwerpen als de mbo-stad van het noorden. Hierbij moet ze zich met name richten op de sectoren sport & gezondheid, duurzaamheid & circulaire economie, logistiek & transport, recreatie & toerisme.

D66 wil extra aandacht voor vluchtelingen en samen het veld onderwijs op maat aanbieden. Hierbij statushouders meer faciliteiten krijgen om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden stages te gaan lopen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018