Steun ons en help Nederland vooruit

Participatieve democratie

Speerpunten

  1. Experimenteer met nieuwe vormen van inspraak
  2. Betrek burgers zo vroeg mogelijk bij besluitvormingsprocessen
  3. Jongeren worden betrokken bij besluitvorming
  4. Geef burgers the right to challenge

Ruimte voor vrijheid en veiligheid

Democratie gaat onder andere over het uitoefenen van invloed op de besluiten die er worden genomen. Naarmate de besluiten steeds directer invloed hebben op de eigen leefomgeving/het eigen leven, verdienen mensen meer invloed. D66 Heerenveen is voorstander om te experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

D66 is er voorstander van dat de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging op sommige thema’s beslissende invloed teruggeeft aan de mensen die het aan gaat. De mensen die hun eigen leefomgeving goed kennen. Het is daarbij belangrijk dat burgers zo vroeg mogelijk betrokken worden bij het proces van besluitvorming.

Veel jongeren mogen nog niet stemmen. Door nieuwe vormen van democratie en inspraak te ontdekken, ziet D66 kans om jongeren wel te betrekken bij de besluitvorming en hen mee te laten denken bij de ontwikkeling en uitvoer van gemeentelijk beleid.

D66 wil inwoners ‘the right to challenge’ geven. Dit betekent dat mensen de gemeente mogen uitdagen als zij iets slimmer, beter of anders kunnen dan de gemeente. Inwoners krijgen op die manier meer invloed op hun leefomgeving

Laatst gewijzigd op 22 november 2018