Steun ons en help Nederland vooruit

Toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening

Speerpunten

  1. Stel hoge eisen aan toegankelijkheid van openbare gebouwen voor minder validen
  2. Laaggeletterdheid wordt aangepakt
  3. Een laagdrempelige klachtenregeling
  4. De gemeente toont zich een goed werkgever door het invoeren van anoniem solliciteren
  5. De gemeente toont zich een goed werkgever door het verruimen van het vaderschapsverlof naar 3 maanden
  6. Toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening

Ruimte voor vrijheid en veiligheid

D66 Heerenveen vindt dat de gemeente er voor en namens haar inwoners moet zijn. De gemeente, maar ook andere publieke gebouwen horen toegankelijk te zijn voor iedereen.

Het is al verplicht dat openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden. Toch kan deze toegankelijkheid in veel situaties nog worden verbeterd. D66 Heerenveen vindt daarom dat de gemeente het voortouw moet nemen in het toegankelijk maken en houden van de gemeenschappelijke ruimte.

Met een steeds ouder wordende bevolking die langer zelfstandig thuis blijft wonen, veranderen de eisen die aan de toegankelijkheid van gebouwen en dienstverlening worden gesteld. Niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar ook op het gebied van digitale vaardigheden en algemene geletterdheid. Laaggeletterdheid zet mensen op een grote achterstand. D66 vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen lezen en schrijven. Het is daarom belangrijk dat de gemeente samenwerkt met bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken.Het is al verplicht dat openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor minder validen. Toch kan deze toegankelijkheid in veel situaties nog worden verbeterd. D66 Heerenveen vindt daarom dat de gemeente het voortouw moet nemen in het toegankelijk maken en houden van de gemeenschappelijke ruimte.

Daarnaast moet de gemeente ook in haar dienstverlening rekening houden met laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld in de correspondentie met inwoners die lezen moeilijk vinden. Inwoners moeten digitaal goed en snel geholpen worden. Het is daarom van belang dat de gemeente digitaal goed toegankelijk is. Niet elke inwoner is even digivaardig. Juist om die reden is aandacht voor gebruiksvriendelijke en heldere (web)communicatie onmisbaar.

Naast goede dienstverlening is het van belang dat de gemeente actief op zoek gaat naar ervaringen van inwoners. Door inwoners actief te vragen naar hoe de dienstverlening kan worden verbeterd, wordt op een actieve manier waardevolle informatie verzameld die helpt de eigen praktijk te verbeteren.

Naast dienstverlener is de gemeente ook een belangrijke werkgever in Heerenveen. D66 vindt dat een overheid in alles een voorbeeld moet zijn, ook als werkgever. Daarom is D66 voorstander van het invoeren van anoniem solliciteren. Op die manier worden mensen aangenomen op basis van hun talenten. Daarnaast vormt de gemeentelijke organisatie nog meer een afspiegeling van de samenleving. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden vindt D66 dat er een gelijke behandeling moet bestaan tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moet het vaderschapsverlof voor vaders worden verlengd naar drie maanden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018