Steun ons en help Nederland vooruit

Waterrecreatie

Speerpunten

  1. Bruggeld in de gehele gemeente wordt afgeschaft
  2. Uitbreiden van het aantal plekken voor passanten in het centrum van Akkrum en Heerenveen
  3. Zwemstrandje of dagrecreatie in de buurt van Akkrum/Aldeboarn
  4. Faciliteiten voor elektrisch varen worden uitgebreid
  5. Verbinding maken tussen water en woud
  6. Toeristeninformatiefunctie (VVV) versterken

Ruimte voor wonen, werken en recreëren 

Met de recente gemeentelijke herindeling is het watersport dorp Akkrum onderdeel geworden van gemeente Heerenveen. Hiermee is binnen de gemeente een wijd en gevarieerd aanbod voor water recreatie ontstaan. Zo leent het natuurgebied De Deelen zich uitstekend voor kanotochten, waarbij men door verschillende dorpskernen vaart. Daarnaast is dit vaargebied onderdeel van de bekende turfroute.

Het watersport dorp Akkrum voegt hier de verbinding met de Friese meren aan toe. De centrale ligging van Akkrum, tussen de Friese meren en het Alde Feanen gebied, zorgt voor doorvaart van zowel zeil als motorboot recreatie. D66 wil deze watersport recreatie nadrukkelijker op de kaart zetten en de kansen die deze watersport recreatie aan de gemeente biedt, nadrukkelijker benutten.

Zowel voor de recreant als voor de lokale inwoners en ondernemers. Daarbij leent het recreatiegebied zich bij uitstek voor elektrisch varen. D66 pleit daarom voor uitbreiding van de faciliteiten die deze vorm van watersport recreatie mogelijk maken.

Daarnaast vindt D66 dat de voorzieningen voor passanten in het centrum van Akkrum en Heerenveen moeten worden uitgebreid en wordt het bruggeld in de gemeente afgeschaft.

Hierbij wil D66 de verschillende activiteiten binnen de gemeente meer verbinden. De toerist, zowel watersport als niet-watersport, wordt actief benaderd en geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft. Op deze manier wordt gewerkt aan meer recreanten in het dorp en de gemeente, die ook langer in onze mooie gemeente zullen verblijven.

D66 vraagt ook aandacht voor de mogelijkheden voor dagrecreatie. D66 wil dat er op een in overleg met inwoners bepaalde plaats een zwemstrand wordt gerealiseerd in de buurt van Akkrum en/of Aldeboarn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018