Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2021

Tekorten verwacht bij nieuwe inburgeringswet

Op 6 mei meldde de website ‘ binnenlandsbestuur.nl’ dat de nieuwe inburgeringswet wel eens een “jeugdzorg 2.0” zou kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat, net als met de jeugdzorg, er verantwoordelijkheden voor inburgering bij de gemeenten neergelegd gaan worden, maar er vanuit het rijk, mogelijk, onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om aan die verantwoordelijkheden te kunnen voldoen.

De nieuwe inburgeringswet gaat in per 1 januari 2022. D66 wil dan ook ruim van te voren van de gemeente weten wat de verwachtingen zijn, of het beschikbaar gestelde bedrag voldoende is en hoe de gemeente denkt eventuele tekorten op te kunnen vangen. Althea heeft deze vragen gesteld, zodat het duidelijk wordt dat zaken, zoals taalonderwijs, geen hinder ondervinden bij het invoeren van de nieuwe wet.