Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

Update: Behandeling bijstandsfraude Heerenveen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari is het beleid en de handelswijze omtrent terugvordering van bijstandsuitkeringen besproken. Naar aanleiding van een bericht in de media in december 2020 hebben diverse partijen, waaronder D66, hierover vragen gesteld en moties ingediend.

Raadslid Rixt de Jong nam tijdens een duidelijk standpunt in. Zo concludeerde ze “Wat zich hier heeft voltrokken is Heerenveen onwaardig”, doelend op zowel het onterecht als fraudeur bestempelen van een burger als het belemmeren van de gemeenteraad in haar controlerende rol. In haar betoog benadrukte ze nog eens dat er vooral een les getrokken dient te worden uit deze kwestie, zodat in de toekomst er gewerkt kan worden vanuit de bedoeling, waarbij niet het proces maar de mens voor op staat.

Met betrekking tot het beleid en handelswijze omtrent de terugvordering van bijstandsuitkeringen zijn er meerdere moties ingediend. De motie ‘onafhankelijk onderzoek naar zorgvuldigheid bijstandsuitkeringen’ is mede door D66 ingediend. Hierbij heeft de gemeenteraad het college opgeroepen een onafhankelijk extern onderzoek te doen naar de manier waarop de casussen aangepakt zijn waarbij terugvordering heeft plaatsgevonden. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

Enkele andere moties waaronder de motie “Onafhankelijk onderzoek ervaringen bijstandsgerechtigden” en de motie “afkeuring” zijn wel door de gemeenteraad aangenomen en door D66 ondersteund. Met het aan nemen van deze motie wil de gemeenteraad ervaringen onderzoeken van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en de afkeuring van het gehanteerde beleid/processen uitspreken. De motie afkeur had geen betrekking op de wethouder zelf.

Met de behandeling van deze kwestie, wil D66 voorkomen dat zich opnieuw schrijnende situatie voordoen, met betrekking tot bijstandsgerechtigden. Rixt is tevreden met de voorgenomen handelingen, zoals deze in de gemeenteraad zijn aangenomen.