Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 mei 2021

Update: Bijstand de dupe van fout bij gemeenten

Eind maart meldden we dat Rixt en Althea vragen hebben gesteld aan de gemeente met betrekking tot situaties bij Nederlandse gemeenten, die voor problemen zorgden bij bijstandsgerechtigden. Zo zijn er onder andere vragen gesteld over het aantal gedupeerden, de hoogte en oorzaak van de schade en hoe de kwestie met de gedupeerden afgehandeld wordt. Na beantwoording van de vragen waren er toch nog enkele vervolg vragen

Zo was het niet duidelijk of er gedupeerden in de problemen zijn gekomen en of dit met hen wordt opgelost. Inmiddels zijn de vragen naar tevredenheid beantwoord door de gemeente. De gemeente heeft in haar antwoord onder andere aangegeven dat de afspraken, zoals deze zijn gemaakt over herstel van de ontstane situatie, worden nagekomen. Zo zijn ook de gemaakte afspraken met de deurwaarders nagekomen.

De oorzaak van de ontstane fout is tevens opgelost. Hiermee zou deze zelfde situatie in de toekomst dan ook niet meer mogen voorkomen.