Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 juni 2021

Update: Overlast Mountainbikers Oranjewoud

Eind mei heeft Althea technische vragen gesteld naar aanleiding van klachten over mountainbikers in het bos van Oranjewoud. Inmiddels heeft de gemeente deze vragen beantwoord. Hierbij is duidelijkheid gegeven over het gebruik van de paden, een mogelijke oorzaak van de toename van overlast en over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de bosgebieden. Althea is tevreden over de gegeven antwoorden.

In het eerdere bericht gaven wij aan dat wandelaars in de veronderstelling zijn dat mountainbikers andere paden ter beschikking hebben dan de wandelaars. Deze veronderstelling blijkt onjuist. Wandelaars en mountainbikers mogen allen gebruik maken van dezelfde paden, zo heeft Staatsbosbeheer aangegeven. Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van de bossen.

In verband met de Covid 19 pandemie en de maatregelen hiertegen zijn de mogelijkheden voor uitstapjes voor mensen beperkt. De bossen bezoeken bleef echter mogelijk. Hierdoor is de drukte in de bossen en daarmee enige overlast toegenomen, ook in Oranjewoud. Staatsbosbeheer Fryslân heeft via hun teamleider, de heer Benedictus, aangegeven dat bij klachten en/of vragen een mail gezonden kan worden naar beheercentrumjubbega@staatsbosbeheer.nl. De heer Benedictus is verder ten alle tijde bereid om het een en ander nader toe te lichten mocht daar behoefte aan zijn.

Staatsbosbeheer is momenteel in gesprek met vertegenwoordigers van de mountainbikers om de (on)mogelijkheden in beeld te brengen voor het aanleggen van paden voor mountainbikers. Uit een gesprek met de heer Benedictus blijkt dit een lastige opgave te zijn. De relatief beperkte grootte van het gebied in combinatie met de doelstelling om voldoende bescherming van de flora en fauna te blijven bieden en de groter wordende druk van recreërende wandelaars, hardlopers, fietsers op het gebied maakt dit lastig.