Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Update schriftelijke vragen

Onlangs berichtten we over schriftelijke vragen welke zijn ingediend bij het college van B&W. Deze vragen betroffen het gebruik van algoritmes en de veiligheid van Heerenveense jongeren uit jeugdinstellingen. Inmiddels hebben we antwoorden ontvangen over deze onderwerpen.

Veiligheid Heerenveense jongeren

In haar antwoord geeft de Gemeente aan op de hoogte te zijn landelijke netwerken die kwetsbare jongeren ronselen voor onder andere seksuele praktijken. De Gemeente geeft hierbij ook aan, dat er geen signalen zijn dat deze problemen zich niet voordoen in, in Heerenveen gevestigde instellingen of instellingen waar Heerenveense jongeren verblijven. De jeugdinstellingen zijn alert op deze praktijken en zetten goede stappen om dit te voorkomen. Daarnaast is er in Friesland een stuurgroep welke de aanpak van dit soort criminele praktijken co├Ârdineert. De stuurgroep bestaat onder andere uit Burgermeesters van diverse Gemeenten en vertegenwoordigers van Politie en Justitie.

Algoritmes

Ongeveer de helft van alle gemeenten gebruik maakt van digitale formules die verbanden kunnen leggen tussen grote hoeveelheden informatie. Aan het gebruik van deze zogenaamde algoritmes zitten een aantal risico’s. Navraag bij de Gemeente Heerenveen leert dat de Gemeente Heerenveen op dit moment geen gebruik maakt van deze algoritmes, maar doet wel, door middel van een Pilot, onderzoek, om hier in de nabije toekomst gebruik van te kunnen maken. De Gemeente maakt hierbij geen gebruik van een Ethische Commissie, om de privacy te bewaken, maar heeft hiervoor een zogenaamde Privacy Officer voor. Wanneer er meer met algoritmes gewerkt gaat worden, overweegt de Gemeente om hier alsnog een Ethische Commissie in te stellen.

D66 is tevreden met de ontvangen antwoorden op haar vragen, maar houdt de verdere voortgang op deze onderwerpen in de gaten.