Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 juni 2021

Update: Tekorten verwacht bij nieuwe inburgeringswet

Vorige maand berichtten we al over de verwachting dat bij het invoeren van de nieuwe inburgeringswet te korten zullen ontstaan. Naar aanleiding van het bericht hierover, van de website ‘binnenlandsbestuur.nl’, heeft Althea vragen gesteld aan het college. Inmiddels zijn deze vragen uitgebreid beantwoord. Althea is tevreden met de wijze waarop deze antwoorden zijn gegeven. In haar antwoorden geeft de gemeente de indruk op de hoogte te zijn van de financiële risico’s en hier adequaat naar te handelen.

Met de nieuwe inburgeringswet krijgt de gemeente ook nieuwe taken. De gevolgen hiervan worden momenteel in een projectgroep Inburgering bij de gemeente in beeld gebracht. Vooralsnog gaat de gemeente ervan uit dat ze de wettelijke taken kunnen uitvoeren met de middelen die ze van het rijk krijgt. Dit wordt verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Wet Inburgering die na de zomervakantie voorgelegd zal worden aan de Raad.

Op de vraag of er bekend is dat er voldoende budget zal zijn voor taallessen, geeft de gemeente aan dat ze op regionaal niveau in Friesland actief zijn met een inkoopproces, waarin ze samenwerken met andere gemeenten, om de leerroutes in te kopen. Hiervoor is een marktconsultatie geweest waar meerdere partijen aan deel hebben genomen. Dit zijn zowel taalaanbieders als aanbieders voor het onderdeel Participatie. Dit heeft als voordeel dat de gemeenten gezamenlijk meer volume hebben om het ook voor de partij die de gunning krijgt meer aantrekkelijk en daarmee voordeliger aan te kunnen bieden. Dit kunnen verschillende aanbieders zijn, voor de onderwijsroute zijn we wel aangewezen op de ROC’s in Friesland.