Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 april 2020

Verandering beleid Oud Papier

Wie herinnert het zich nog ? Met een kar door de straten. Of in buurtschappen en streken zelfs met een platte wagen achter een trekker. Zo werd oud papier altijd opgehaald bij de huizen. Hiermee konden scholen en verenigingen aanspraak maken op een stuk extra inkomsten vanuit de gemeente. Over de jaren heen is dit proces veranderd. Er wordt meer en meer gerecycled. Dit betekent ook dat de manier van oud papier inzamelen is veranderd. Er zijn minder vrijwilligers nodig en de opbrengsten  van het oud papier worden steeds lager. Het huidige beleid moet dus worden veranderd. De scholen en verenigingen zijn echter wel afhankelijk van deze inkomsten bron. Hoe nu verder?

Medio 2020 zet Omrin een nieuwe ophaalwagen in voor het inzamelen van Oud Papier. Hiermee is het inzetten van vrijwilligers niet langer nodig. De hulp van scholen en verenigingen is dus niet langer nodig. Hierdoor missen zij alleen wel de inkomsten.

Momenteel ligt er een voorstel bij de Gemeenteraad om de oud papier regeling af te bouwen en organisaties  tegemoet te komen.

Om voor de Scholen en Verenigingen toch aanspraak te kunnen laten maken op aanvullende inkomsten, wordt er gedacht aan een zwerfvuil-beloningssysteem. Bij het nieuwe zwerfvuilbeloningssysteem wordt de gemeente Heerenveen verdeelt in adoptiegebieden. Aan deze adoptiegebieden wordt een jaarlijkse verplichting en vergoeding gekoppeld. Alle verenigingen/scholen en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente Heerenveen kunnen inschrijven op één of meer adoptiegebieden.

Wij vinden het belangrijk dat deze oplossing toegankelijk is voor nieuwe deelnemers. De eerdere  regeling gaf hier geen ruimte voor. Bovendien vinden wij het mooi dat de eigen omgeving deelgenoot wordt gemaakt van het zwerfvuilprobleem. Deze nieuwe oplossing geeft de scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties gelegenheid de aanpak zelf met creativiteit in te vullen. En inkomsten te genereren voor de organisatie.

Hoewel er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden in de Gemeenteraad, zijn wij enthousiast over de voorgestelde nieuwe regelingen.