Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2020

Vragen D66 over politiegeweld beantwoord

Afgelopen zomer hebben diverse organisaties, waaronder Amnesty International en De Order van Advocaten hun zorgen geuit over een wetsvoorstel met betrekking tot politiegeweld. Zij vrezen dat deze wet zal leiden tot ruimere bevoegdheden voor agenten om geweld te gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Om te kunnen beoordelen of dit ook een kwestie is die in Heerenveen speelt, heeft D66 hierover vragen gesteld aan het College van B&W.

Zo wilde Raadslid Rixt de Jong onder andere weten of in de afgelopen jaren burgers in Heerenveen aangifte bij de politie hebben gedaan van politiegeweld en/of discriminatie door politieagenten onder diensttijd. Ook wilde ze weten of Heerenveen hiervan aangiftes opneemt of dat burgers in plaats daarvan naar een klachtenprocedure worden doorverwezen.

Uit deze navraag is gebleken dat er tussen 2016 en 2020 enkele aangiften zijn gedaan, vam vermeend geweld. Alle aangiften van vermeend gepleegde strafbare feiten door politiemedewerkers worden door het Openbaar Ministerie beoordeeld. Uiteindelijk beslist het Openbaar Ministerie of de gedraging een strafbaar feit oplevert, of er voldoende bewijs is en of er tot strafvervolging overgegaan dient te worden. De genoemde gevallen zijn gallen geseponeerd en er is niet tot vervolging overgegaan van de betrokken agenten.

De politie is verplicht om aangiftes op te nemen voor zover er sprake is van strafbare feiten. Bij vermeend geweld of discriminatie door agenten onder diensttijd wordt er dan ook niet naar een klachten procedure verwezen. De raadsleden van D66 zijn tevreden met de ontvangen antwoorden en gerustgesteld door het bericht dat geweld door de politie in Heerenveen niet aan de orde is.