Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 maart 2021

Vrouwenemancipatie en Gendergelijkheid

Vandaag is het internationale vrouwendag. Dit is dan ook een goed moment om even terug te blikken op hetgeen de raadsleden van D66 Heerenveen hebben gedaan voor vrouwenemancipatie in deze bestuursperiode. Op initiatief van Rixt en Ojanne is veel gedaan voor vrouwenemancipatie in Heerenveen.

Het bekendste hiervan is wellicht ‘Vrouwenveen’. Hiermee werd een jaar lang aandacht gegeven aan het vrouwen kiesrecht. Ook werd het aanzetten tot haat en discriminatie op basis van geslacht en seksualiteit verboden tijdens voetbalwedstrijden

Gendergelijkheid wordt nu meegenomen in het sociale domein. Tevens is er door het college een toezegging gedaan dat in de toekomst gendergelijkheid ook meegenomen gaat worden in het armoedebeleid.

Rixt en Ojanne hebben zich ook ingezet voor betere seksuele voorlichting en ze hebben zich ingezet voor gratis anticonceptie voor vrouwen die dit niet kunnen betalen.

Vrouwenemancipatie en gendergelijkheid zijn een gemeengoed. Met Rixt en Ojanne heeft D66 hier twee goede voorvechters hiervoor.